Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 09.04.2024 SALI GÜNÜ SAAT 10:00’DA YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

05 Nisan 2024

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 09.04.2024 SALI GÜNÜ SAAT 10:00’DA YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 09.04.2024 SALI GÜNÜ SAAT 10:00’DA YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

 

01-Yoklama ve açılış.

02-1 Dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.

03-Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 101777 sayılı; Meclis 1. ve 2.Başkan Vekili seçimi hakkındaki yazısı.

04- Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 101778 sayılı; Meclis Katipleri seçimi hakkındaki yazısı.

05- Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 101779 sayılı; Belediye Encümen Üyeleri seçimi hakkındaki yazısı.

06- Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 101781 sayılı; Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi hakkındaki yazısı.

07- Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 101782 sayılı; Metropoliten Birlik Meclisine üye seçimi hakkındaki yazısı.

08- Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 101784 sayılı; Zonguldak Valiliği İl Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Meclisine üye seçimi hakkındaki yazısı.

09- Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 101786 sayılı; Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği Meclisine üye seçimi hakkındaki yazısı.

10-Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 101787 sayılı, Enerji Kentler Birliği Meclisine üye seçimi hakkındaki yazısı.

 

11- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 101792 sayılı; Zonguldak Belediye Başkanlığının 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

12-Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 101789 sayılı; 2023 Yılı Denetim Komisyonu Raporu ile ilgili Belediye Meclisine bilgi verilmesi.

 

13-Yazı İşleri Müdürlüğünün05.04.2024 tarihli ve 101788 sayılı; Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı