Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Kozlu

04 Ocak 2020

Kozlu
Kilimli İlçesi ile aynı zamanda, “12.11.2012 tarih 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğü giren 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve Yirmi Altı İlçe Kurulması
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Kozlu
da İlçe statüsüne kavuşmuştur.

Kozlu, İl Merkezine 5 km mesafededir ve İlçede yalnızca Merkez Belediye ve İlçeye bağlı 23
köy bulunmaktadır. Daha önce Belediye olarak hizmet veren Sivriler Köyü bu statüsünü Kozlu’nun
İlçe olması ile birlikte kaybetmiştir. 2018 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine
göre nüfusun 23.637’si erkek, 24.744’ü kadın olmak üzere toplam 48.381 kişidir ve 2017 yılı ile
kıyaslandığında 1.304 kişilik bir nüfus artışı dikkat çekmektedir. İlçenin ana geçim kaynağını
madencilik oluşturmakla birlikte küçük çaplı tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanında balıkçılık da
yapılmaktadır. Ilıksu mevkii, Değirmenağzı koyu ve şelaleleri ile sahil yolu İlçenin turistik
potansiyelini oluşturmaktadır.