Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

DUYURU

27 Mart 2020

DUYURU

T.C.İçişleri Bakanlığı tarafından 16/03/2020 tarihi itibariyle geçici bir süreyle faaliyetleri durdurulan ticarethanelerin yanısıra, Koronavirüs (COVİD-19) salgını tedbirleri kapsamında bazı işyerlerinin de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmesi nedeni ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 19/03/2020 tarih ve 73304 sayılı Genelgesi kapsamında
Zonguldak Belediyesi olarak:


Belediyemiz uhdesinde olup ilgili mevzuatlar çerçevesinde kira bedeli (ecrimisil ve tahsis ücretleri de dahil ) tahsil edilen taşınmazlar hakkında;


  a)Kamu Kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri kullanılamayacağından faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyunca Belediyemizce kira bedeli, ecrimisil ve yer tahsis bedeli tahakkuk ettirilmeyecek olup; bu süre kira sözleşmesi süresine eklenecektir.
 

  b)Geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan kira borçları ile ecrimisil ve yer tahsis ücret borçları 2 ay süreyle ertelenecektir.
 

  c)Belediyemizce içme ve kullanma suyu temini ve dağıtım hizmetleri kesintisiz bir şekilde devam ettirilecek ve abone sözleşmesinden kaynaklanan su alacakları dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmeyecektir.


Halkımıza saygıyla duyurulur.