Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.07.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

03 Temmuz 2023

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.07.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.07.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

01-Yoklama ve açılış.

 

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2023 tarihli ve 74325 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi yaklaşık 2500 hektarlık alanda kent bütününe yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Revizyon­İlave Nazım İmar Planı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.  

 

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2023 tarihli ve 74326 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi yaklaşık 2500 hektarlık alanda kent bütününe yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Revizyon­İlave Uygulama İmar Planı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

 

04-Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.06.2023 tarihli ve 77005 sayılı, 2023 yılı Ağustos ayının tatil ayı olarak tespiti hakkındaki yazısı.

 

05-Fen İşleri Müdürlüğünün 21.06.2023 tarihli ve 76740 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi Fener Bölgesi Peyzaj Düzenlemeleri Yapılması ile

Meşrutiyet Mahallesi Gazi Paşa Caddesi Belediye Kültür Merkezi işleri ihale işlemleri için Fen İşleri Müdürlüğü gider bütçesine 120.000.000­TL.(KDV Dahil) ek bütçe ilave edilmesi karşılığında borçlanma geliri olarak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN' a yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

06-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 23.06.2023 tarihli ve 76976 sayılı, üyesi olduğumuz Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliğinin kamu borçları toplamından belediyemize düşen 18.600.000,00.-TL.’nin kabulü ve bu konuyla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

07-İşletme Müdürlüğünün 12.06.2023 tarihli ve 75952 sayılı, Belediyemiz 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi başlığı altındaki yolcu taşıma ücret tarifelerinin güncellenmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

08-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.06.2023 tarihli ve 76843 sayılı, Belediyemiz kadroları için tanzim edilen dolu kadro değişikliğine ait III sayılı cetvel ve I sayılı kadro ihdas cetvelin görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı.