Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.04.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

30 Mart 2023

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.04.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.04.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM :                                                                                        

01-Yoklama ve açılış.

02-Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli ve 69109 sayılı, Belediye Encümen Üyeleri seçimi hakkındaki yazısı.

03-Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli ve 69110 sayılı, Meclis İhtisas Komisyonları ile üye sayılarının tespiti ve komisyonlara üye seçimi hakkındaki yazısı.

04-Özel Kalem Müdürlüğünün 20.03.2023 tarihli ve 68958 sayılı, 2022 Mali Yılı Denetimi ile ilgili olarak Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisine sunulması hakkındaki yazısı.

05-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli ve 69118 sayılı, Belediyenin 2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki yazısı.

06-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli ve 69114 sayılı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca çöp toplama aracı alınması şartıyla yapılan 1.850.000,00.-TL’lik şartlı hibenin kabul edilmesi ve konu ile ilgili ilgili tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN'a yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

07-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli ve 69114 sayılı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca çöp konteyneri alınması şartıyla 1.105.000,00.-TL.’lik şartlı hibenin kabul edilmesi ve konu ile ilgili ilgili tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN'a yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

08-Fen İşleri Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli ve 69127 sayılı, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından şehrimizde yapılacak olan 2023 yatırım yılı kazı çalışmalarında her türlü yazışma, sözleşme ve protokol yapılması, yükleniciden alınacak yol tahrip bedelinin belirlenmesi (asfalt, parke, beton ayrı ayrı), imzalanması gibi işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN'ın yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

09-Özel Kalem Müdürlüğünün 29.03.2023 tarihli ve 69782 sayılı, mevcut emekli personeller ile emekliye ayrılmayı düşünen personellerin kıdem tazminatlarının ödenebilmesi amacıyla özel ve resmi bankalardan 48 ay vade dahil ana parası 20.000.000.-TL.’ye kadar kredi alınması, kredi için teminat göstermek amacıyla İller Bankasından teminat mektubu alınması, alıncak kredi ile ilgili her türlü sözleşmeleri yapmak ve imzalamak konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2023 tarihli ve 69640 sayılı, İlimiz, Merkez İlçe, Bahçelievler, Karaelmas, Mithatpaşa, Meşrutiyet, Ontemmuz, Terakki, Yayla ve Yeşil Mahallelerinde, mülkiyeti veya tasarrufu Belediye Başkanlığımıza ait olan toplam 63 adet dükkan/büfe/wc’nin kiralama sözleşmelerinin süresi bitmiş olup, söz konusu 63 adet dükkanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun18’inci maddesinin (e) bendi hükmü kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere Kiralama İhalesine çıkılması için Belediye Encümeni'ne ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2023 tarihli ve 69641 sayılı, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Bahçelievler Mahallesi, 9.118,90 m2 yüzölçümlü 1565 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1/1 hissemizin, yine Bahçelievler Mahallesi, 1.713,71 m2 yüzölçümlü 1568 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1/1 hissemiz ile mülkiyeti hisseler oranındaki Terakki Mahallesi, 6.064,44 m2 yüzölçümlü 1635 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazda bulunan 102409/606444 (1.024,09 m2)’lik hissemizin ilgili kanunlar ve yönetmelilder kapsammda kamu kurum ve kuruluşlara, tüzel kişiliklere ve üçüncü kişilere satışı, trampası ve devri iş ve işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nin 18’inci maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı'na yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.03.2023 tarihli ve 68387 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma Mahallesi, 1984 ada 6 parsel sayılı taşınmazın doğusunda kalan tescil harici alana yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.03.2023 tarihli ve 69254 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 389 ada 604 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.03.2023 tarihli ve 69255 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 389 ada 604 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.