Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.10.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT10.00’DA YAPACAĞI EKİM AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

29 Eylül 2023

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.10.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT10.00’DA YAPACAĞI EKİM AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.10.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT10.00’DA YAPACAĞI EKİM AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİTGÜNDEM :

01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2023 tarihli ve 82188 sayılı,Zonguldak İli, Merkez İlçesi, yaklaşık 2500 hektarlık alanda kent bütününeyönelik yapılmış olan; 03.07.2023 tarih ve 58 nolu meclis kararı ile onaylanan1/5000 ölçekli Revizyonİlave Nazım İmar Planı ve ekleri ile 03.07.2023 tarih ve59 nolu meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyonİlave Uygulama İmarPlanı ve eklerine yapılan 2952 adet itirazın gruplandırılarak görüşülmesi talebiile ilgili İmar Komisyonu Raporları.

03-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.09.2023 tarihli ve 84444 sayılı,Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke veStandartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikte B4grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan dolu kadro derecedeğişikliğine ait III sayılı cetvelin görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı.