Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2023 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

28 Nisan 2023

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2023 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2023 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİTGÜNDEM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

01-Yoklama ve açılış.

 

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.03.2023 tarihli ve 68387 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma Mahallesi, 1984 ada 6 parsel sayılı taşınmazın doğusunda kalan tescil harici alana yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

 

03-Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.04.2023 tarihli ve 71907 sayılı, Belediye Meclisi Meclis 1’inci Başkan Vekili seçimi hakkındaki yazısı.

 

04-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 147.04.2023 tarihli ve 71256 sayılı, Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının ve Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.