Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2024 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

29 Aralık 2023

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2024 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2024 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

01-Yoklama ve açılış.

02-Yazı İşleri Müdürlüğünün  26.12.2023 tarihli ve 92977 sayılı, Belediyemizin 2023 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi için Denetim Komisyonu üye sayısının belirlenerek komisyona seçilecek üyelerin gizli oyla seçilmesi hakkındaki yazısı.

03-Zabıta Müdürlüğünün 13.12.2023 tarihli ve 91828 sayılı, Belediyemiz Toptancı Halinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculardan alınacak teminat bedelinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

04-Zabıta Müdürlüğünün 13.12.2023 tarihli ve 91827 sayılı, Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan memur zabıta personellerinin 2024 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

05-İtifaiye Müdürlüğünün 13.12.2023 tarihli ve 91822 sayılı, Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan memur itfaiye personellerinin 2024 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

06-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2023 tarihli ve 93320 sayılı, Belediye Meclisince değerlendirilen itirazlar sonucunda alınan meclis kararları ile kent bütününe yönelik 1/5000 – 1/1000 ölçekli Revizyon­ İlave Nazım ve Uygulama İmar Planlarının askı süreci sonrasında değişen kısımlarına yapılan itirazların görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı.