Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

30 Ekim 2023

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

01-Yoklama ve açılış.

 

02-Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.10.2023 tarihli ve 86867 sayılı, Belediye Meclisi

Meclis 2’nci Başkan Vekili seçimi hakkındaki yazısı.

 

03-Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.10.2023 tarihli ve 86872 sayılı, Belediye Meclisi Meclis Yedek Katibinin gizli oyla seçimi hakkındaki yazısı.

 

04-Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.10.2023 tarihli ve 86871 sayılı, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türlü İşler Komisyonunda görev yapacak olan komisyon üyeleri seçimi hakkındaki yazısı.

 

05-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.10.2023 tarihli ve 86140 sayılı, Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yıl 2025-2026 Yılları Tahmini Bütçe Tasarıları ve 2024 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

 

06-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 25.10.2023 tarihli ve 87391 sayılı, Zonguldak Belediyesi 2024 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi hakkındaki yazısı.

 

07-Fen İşleri Müdürlüğünün 26.10.2023 tarihli ve 87524 sayılı, Belediye Kültür Merkezi sinema salonunun, yeniden aktif hale getirilerek çok amaçlı salon (Tiyatro, Sinema, Konferans Salonu) olarak yapılması amacıyla; söz konusu işlerin yapılabilmesi için gerekli olan 15.000,000,00 TL'lik (KDV Dahil) kısmın İller Bankasından kredi kullanılarak karşılanması ve her türlü sözleşmenin yapılması, imzalanması gibi işlemler için Belediye Başkanımız Dr. Ömer Selim ALAN' a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

 

08-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 17.10.2023 tarih ve 86706 sayılı, Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde uyulacak Usul Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

09-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 17.10.2023 tarihli ve 86632 sayılı, Zonguldak Belediye Meclisinin 10.10.2007 tarih ve 147 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilerek yeniden tanzim edilen görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı.