Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

29 Mayıs 2023

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT

01-Yoklama ve açılış.

02-İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğünün 24.05.2023 tarihli ve 74216 sayılı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikte B4 grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan dolu kadro derece değişikliğine ait III sayılı cetvelin görüşülmesi talebi hakkındaki yazısı.

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2023 tarihli ve 74325 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi yaklaşık 2500 hektarlık alanda kent bütününe yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Revizyon­İlave Nazım İmar Planı teklifi hakkındaki yazısı.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2023 tarihli ve 74326 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi yaklaşık 2500 hektarlık alanda kent bütününe yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Revizyon­İlave Uygulama İmar Planı teklifi hakkındaki yazısı.