Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2024 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’DA YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

27 Şubat 2024

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2024 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’DA YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2024 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’DA YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

01-Yoklama ve açılış.

02-Fen İşleri Müdürlüğünün 26.02.2024 tarihli ve 98745 sayılı, mevcut 1/1000 uygulama imar planı dışındaki plansız alanlarda belediyemiz kurulmadan önce veya daha sonra belediyeye dahil olmak suretiyle yapılmış bölgelerde imar yolu bulunmayıp, mevcut kadastro ve halihazır yollar üzerinden doğalgaz altyapısı iletilebilmesi ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun Ek.25/11/2020­7257/7 md. uyarınca bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetlerinin belediyemiz tarafından karşılanması talebi hakkındaki yazısı