Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

28 Şubat 2023

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                01-Yoklama ve açılış.

 

02-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.02.2023 tarihli ve 66881 sayılı, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi, 43 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Belediye Kültür Merkezinin alt katında bulunan 13/A  kapı numaralı dükkanın Kira Sözleşmesi  05.04.2023 tarihinde sona ereceğinden dolayı 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisi’nin Görevleri Başlıklı 18’inci maddesinin (e) bendi hükmü kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile  Kiralama İhalesine çıkılması için, Belediye Encümeni’ne ve  Belediye Başkanı’na yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

03-İşletme Müdürlüğünün 15.02.2023 tarihli ve 66276 sayılı, ilimiz merkezde faaliyet gösteren halk otobüslerine gelir desteği yapılması talebi hakkındaki yazısı.

 

04-Özel Kalem Müdürlüğünün 24.02.2023 tarihli ve 66942 sayılı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 53’üncü maddesi gereğince depremden zarar gören İllerimizdeki vatandaşlarımız ve bu illerden şehrimize gelmek zorunda kalan depremzede vatandaşlarımız için Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçesinden karşılanmak üzere Toplam 2.000.000.­TL. tutarında nakdi veya ayni yardım yapılması talebi hakkındaki yazısı.

 

05-Özel Kalem Müdürlüğünün 24.02.2023 tarihli ve 66941 sayılı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi gereğince; Kahramanmaraş ilinin Onikişubat İlçe Belediyesine ve belde halkına yardım ve destek olmak maksadıyla Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçe Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi hakkındaki  yazısı.