Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Kamuoyunun Bilgisine

09 Mart 2021

Kamuoyunun Bilgisine

 

Belediyemize yıllardır birikmiş kira ve ecrimisil borçları bulunmasına rağmen ödeme gerçekleştirmeyen, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında başvuruda bulunmayan ve başvuru yapmasına rağmen zorunlu ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeyen mükelleflerimizin belediyeye borçlu bulundukları bakiyenin en az yarısına denk gelecek bir ödemeyi 16 Nisan 2021 tarihine kadar gerçekleştirmemeleri halinde gerekli tahliye işlemlerine başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.