Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Su Aboneliği Esnasında Gerekli Belgeler

01 Şubat 2023

Su Aboneliği Esnasında Gerekli Belgeler

1)Yeni Su Aboneliği

 

A)Konut Ve İşyeri Aboneliği

1) Dilekçe (Başvuru Sırasında Hazırlanmaktadır)

2) Zorunlu Deprem Sigortası (Dask)

3) T.C. Kimlik Numarası Olan Belge (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Veya Pasaport)

4) Tapu Senedi

  a) Binanın Yapım Tarihi 31.12.2021 Tarihi Öncesi İse; 31.12.2021 Öncesine Ait Doğalgaz, Telefon, Elektrik Sözleşmelerinden Herhangi Bir Tanesi Veya İlgili Belediyesinden Alınan Ve Bilgilerin Doğruluğu Belediyesince Onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin Tasdikli, İmzalı Sureti.

  b) Binanın Yapım Tarihi 31.12.2021 – 01.07.2022 Tarihleri Arasında İse; Yapı Ruhsatı Veya Yapıt Kayıt Belgesi

  c) Binanın Yapım Tarihi 01.07.2022 'Den Sonra İse ; Yapı İskan Belgesi

5) Su Bağlantı Ücreti

6) Kanal Bağlantı Ücreti

7) Dosya Hazırlama Ücreti

8) Ön Ödemeli Sayaç Ücreti ( İşyeri Aboneliklerinde Ön Ödemeli Kartlı Sayaç Kullanımı Zorunludur. )

Not: Yapım Sürecinde Alınmış İnşaat Aboneliklerinin Mutlaka Kapatılması Gerekmektedir.

 

B) İnşaat Ve Şantiye Aboneliği 

1) Yapı Ruhsatı Fotokopisi

2) Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi Fotokopisi

3) Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

4) Şirket İse İmza Sirküsü Fotokopisi

5) Yıkılan Yapı Var İse Abone Numaraları Ve İptal Raporları

6) Su Bağlantı Ücreti

7) Kanal Bağlantı Ücreti

8) Dosya Hazırlama Ücreti

9) Ön Ödemeli Sayaç Ücreti

10) Su Açma Ücreti

 

2)Abonelik Devir Alma İşlemleri

 

A) Konut Aboneliği 

1) Dilekçe (Başvuru Sırasında Hazırlanmaktadır)

2) Abone No ( Eski Su İhbarnamelerinden Öğrenilebilir.)

3) Tapu Veya Kira Kontratı (Nvi Adres Kaydı Çıktısı. Sözleşme Yapılacak Nvi Adres Kaydı Bu Mülkte İse Kira Sözleşmesine Gerek Yoktur.)

4) Zorunlu Deprem Sigortası (Dask)

5) Sayaca Ait Eski Bir Fatura Ve Sayacın Güncel Fotoğrafı (Sayacın Seri Nosu Ve M3 Endeksi Okunabilecek Şekilde)

6) T.C. Kimlik Numarası Olan Belge (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Veya Pasaport)

  A)Öğrenci Evi Aboneliklerinde Yukarıdaki Belgelere Ek Olarak ( Her Yıl Eylül Ayında Yenilenmesi Gerekmektedir, Aksi Halde Tekrar Konut Aboneliğinden Su Kullandırılacaktır.)

   I) Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi

   II) İkametgah

   III) Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi ( Aynı Hanede Oturanlar İçin Ayrı Ayrı Alınacaktır.)

   IV) Normal Öğretim Süresi İçinde Olduğunu Gösteren Öğrenci Belgesi ( Aynı Hanede Oturanlar İçin Ayrı Ayrı Alınacaktır.)

 

B) İşyeri Aboneliği

1) Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

2) Abone No (Eski Faturalardan Öğrenilebilir)

3) Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi Veya Dask Poliçe Numarası

4) Tapu Fotokopisi

5) Kira Kontrat Fotokopisi (Kiracı İse)

6) Vergi Levhası Fotokopisi

7) İmza Sirküleri(Anonim Şirketler), Yetki Belgesi Ve Kaşe

8) Vergi Levhası Veya Vergi Numarası

9) Anonim Ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü Ve Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi Dilekçe (Başvuru Sırasında Hazırlanmaktadır)

10) Sayaca Ait Eski Bir Fatura Veya Sayacın Güncel Fotoğrafı (Sayacın Seri Nosu Ve M3 Endeksi Okunabilecek Şekilde)

11) T.C. Kimlik Numarası Olan Belge (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Veya Pasaport)

Not: Tamamen İşyeri Olan Yerler (Plazalar, Osb, İşhanı) İçin Dask Gerekli Değildir.

 

C) Apartman Yönetimi Aboneliği

1) Karar Defterinin Ön Yüz Fotokopisi

2) Karar Defterine Alınan Karar Sayfasının Fotokopisi

3) Yöneticinin Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

4) Yönetici Kaşesi

 

3) Abonelik İptali

Su Aboneliği Bulunan Bir Konut Veya İş Yerindeki Aboneliği Taşınma Vb. Sebeplerle Kapatılması İşlemidir. Bu İşlemin Ardından Abonelik Sahibine Güncel Fiyat Üzerinden Teminat Bedeli İade Edilir. Abonelik İptal İşlemi E-Devlet Sistemi Üzerinden De Yapılabilmektedir.

Gerekli Belgeler:

a) T.C. Kimlik Numarası Olan Belge (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Veya Pasaport)

b) Aboneliği Ait Sayacın Güncel Fotoğrafı (Sayacın Seri Nosu Ve M3 Endeksi Okunabilecek Şekilde)

Önemli Notlar :

  • Abonelik Müracaatı Yapan Kişinin Zonguldak/Merkez İl Sınırları İçinde Nvi Adres Kayıt Sistemi'ne (İçişleri Bakanlığı Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi) Kaydı Var Ancak Abonelik İşlemi Yapılacak Adresten Farklı İse; Mal Sahibi İse Tapu Fotokopisi Kiracı İse Kira Kontratı Fotokopisi Gerekmektedir.
  • Şehit Veya Sivil Şehit Mertebesine Haiz Olanların Hak Sahibi Ailelerine, Gazilere Veya Gazinin Hak Sahibi Dul, Öksüz Ve Yetimleri Durumundaki Ailelerine, Engelliliği En Az % 40 Oranında Rapor İle Tevsik Eden Engellilere Durumlarını Belirten Resmi Belge Sunmaları Halinde İndirimli Su Tarifesi Uygulanmaktadır.
  • Engelli Raporlarının süreli olması halinde rapor bitiş tarihinden önce yenilenmediği takdirde Konut 
  • Kamu Yararı Güden Dernek Ve Vakıfların, Ticari İşletme Olmadıklarına Dair Resmi Belgelerini Sunmalarını Gerekmektedir.