Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Kdz.Ereğli

04 Ocak 2020

Kdz.Ereğli
Zonguldak İl merkezine 46 km mesafede olan Kdz. Ereğli, 23 km uzunluğunda sahil şeridine
sahiptir. İlçe, Merkez Belediyenin yanında Gülüç, Ormanlı ve Kandilli olmak üzere toplam 4 belediye
ve 93 köye sahiptir. 2018 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre nüfusun 
87.313’ü erkek, 88.292’si kadın olmak üzere toplam 175.605 kişidir ve 2017 yılı ile kıyaslandığında
254 kişilik bir nüfus artışı göze çarpmaktadır.

1829 yılında kömür bulunmadan önce geçimini tarım ve balıkçılıkla sürdüren İlçe, bu tarihten
sonra kömür eksenli bir büyüme ve sanayileşme sürecine girmiştir. 1965 yılında faaliyete geçen Kdz.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası (Erdemir T.A.Ş. Ülkemizin tek yassı çelik mamul üretimini
yapmaktadır) Türkiye Taş Kurumu (TTK) ile beraber İlçenin sanayileşmesine hız katmıştır. Sanayi ve
limanı yanında tarımsal ürünleri ile de güçlü bir mozaiğe sahip olan İlçe hem ekonomik gelişmişlik
hem de sosyal hayat yönünden Merkez İlçe ile mukayese edilebilir bir gelişmişlik seviyesine sahiptir.