Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Etik Komisyonu

12 Haziran 2020

 

Başkanlığımızda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Başkanlığımız bünyesinde Başkanlık Makamının 28/09/2007 tarihli Olur'u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

 

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

 

Komisyon Başkanı: R.Kemal CANGÖZ / Belediye Başkan Yardımcısı

Komisyon Üyesi    : Hatice ALIN / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Komisyon Üyesi    : Reyhan Ertem / Avukat- Hukuk İşleri Müdürü

 

ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVİ

 

- Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek

- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak

- Etik uygulamaları değerlendirmek

 

ETİK iLKELER;

 

- Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

- Halka hizmet bilinci

- Hizmet standartlarına uyma

- Amaç ve misyona bağlılık

- Dürüstlük ve tarafsızlık

- Saygınlık ve güven

- Nezaket ve saygı 

- Yetkili makamlara bildirim

- Çıkar çatışmasından kaçınma

- Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

- Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 

- Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

- Savurganlıktan kaçınma

- Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 

- Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

- Yöneticilerin hesap verme zorunluluğu

- Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

- Mal bildiriminde bulunma