Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Çaycuma

04 Ocak 2020

Çaycuma
İlçede Merkez Belediye ile birlikte Filyos, Saltukova, Perşembe, Karapınar, Nebioğlu olmak
üzere 6 Belediye, bu belediyelere bağlı 32 mahalle ve İlçeye bağlı 83 köy bulunmaktadır. 2018 Yılı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre nüfusun 45.020’si erkek, 46.549’u kadın
olmak üzere toplam nüfus 91.569 kişidir ve 2017 yılı ile kıyaslandığında 709 kişilik bir nüfus artışı söz
konusudur.

Çaycuma Filyos Çayının doğu ve batısını oluşturan ovalar üzerine kurulmuştur. En yüksek dağı
600 m ile Balat Dağıdır. İlçe Zonguldak-Ankara demiryolu güzergahı üzerinde 30 km lik demiryolu
ağına sahiptir. Batı Karadeniz Bölgesinin tek havaalanı olan Saltukova/Çaycuma Havaalanı İlçenin
stratejik önemini artırmaktadır.

İlçe ekonomisine ve dolayısıyla istihdamına katlı sağlayan sektörlere OYKA Kağıt Fabrikası,
Çaytaş ve Filyos Ateş Tuğla Fabrikaları, Yurtbay Kiremit ve Yurtbay Yem Fabrikaları, Çaycuma Süt
Ürünleri Fabrikaları örnek verilebilir. Ayrıca Filyos Projesinin hayata geçirilmesi ile bölgenin sahip
olduğu önem ve istihdam olanaklarının daha da artması beklenmektedir. 

Batı Karadeniz Bölge turizmi açısından Filyos Beldesi Teon Antik Kenti kazısının
tamamlanması ve Kadıoğlu Köyünde bulunan mozaiklerin gün yüzüne çıkarılması Çaycuma’ya farklı
bir ivme ve görünüm kazandırabilecek alanlardır.