Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Zonguldak Kent Konseyi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Hazirun Listesi

23 Mart 2023

Zonguldak Kent Konseyi  Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Hazirun Listesi

     

23.09.2021 tarihinde  yapılmış olan ve Genel Kurul oyları ile kabul edilen Zonguldak Kent Konseyi Çalışma Yönergesi  Madde: 10 da  “Seçimli Genel Kurullar en az 3 ay öncesinden her türlü kanaldan kamuoyuna duyurulur. Seçimde oy kullanacakların listesi ilgilli kuruluşlarla gerekli yazışmalar yapılarak güncellenir. Güncel seçmen listesi seçim tarihinden en az 15 gün önce her türlü iletişim organından ve Belediyede askıya çıkarılarak açıklanır. Seçimden 7 gün öncesine kadar itiraz yoluyla listenin güncellenmesi yapılabilir. Sonrasında yapılacak itirazlar kabul edilmez ve aynı süre içerisinde , seçimde oy kullanacaklara ilişkin yetki belgesi Kent Konseyi Genel Sekreterliğine iletilmelidir.”denilmektedir. 06.04.2023 tarih ve saat: 14.00 da Zonguldak Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan Zonguldak Kent Konseyi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Hazirun Listesi bahsi geçen yönergenin ilgili maddesi gereğince hazırlanmış olup, tüm genel kurul üyelerimizin bilgisine sunulmuştur. 29.03.2023 tarihine kadar ilan edilen listelerde güncellenme yapılabilmektedir.

Seçimli genel kurulda oy kullanabilceklerin isim ve temsil etmiş oldukları yer bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

                                                                                                             Zonguldak Kent Konseyi  Yürütme Kurulu

 

SEÇİMLİ GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ