Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 14:00'de Meclis Salonunda Olağanüstü toplantı yapacaktır.

28 Mayıs 2020

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 14:00'de Meclis Salonunda Olağanüstü toplantı yapacaktır.

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OLAĞANÜSÜ TOPLANTISINA AİT GÜNDEM                        :                                                                     

 

 

01-Yoklama ve açılış.

 

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.05.2020 tarih ve 10251 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde,   Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve E.2416 sayılı yazı ekinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

 

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.05.2020 tarih ve 10252 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde,  Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve E.2416 sayılı yazı ekinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.