Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Zonguldak Belediye Başkanlığı İhale Duyurusu

24 Haziran 2020

Zonguldak Belediye Başkanlığı İhale Duyurusu

 

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AYLIK VE ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞI İLE ÖDENMESİNE AİT

PROMOSYON İHALESİ DUYURUSU

 

Zonguldak Belediye Başkanlığı ve  birimlerinde 247 çalışan personelin aylık ödeme tutarı 1.750.000,00 aylık, ücret benzeri ödemelerinin Yıllık yaklaşık 21.000.000,00 tl tutarın (vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile diğer yasal kesintiler hariç) banka aracılığı ile ödenmesine ait banka tarafından verilecek olan promosyon ihalesi Kapalı Zarf Açık artırma Usülü yapılacaktır.

İhalenin tarihi yeri ve zamanı ile ihaleye ilişkin diğer bilgiler aşağıdadır:

 

Tarih      :03 Temmuz 2020 Cuma

Saat       : 14:30

Adres    : Zonguldak Belediye Başkanlığı’nın  acılık Bulvarı Zonguldak adresindeki hizmet binası içinde bulunan Encümen    Toplantı Salonu

 

İhaleye, kamu ve özel sektöre ait olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 4’ncü maddesinin (a), (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen asgari faaliyetleri yürüten ve Zonguldak Merkezde en az bir tane olmak üzere Zonguldak Belediyesi mücavir alan sınırı içinde toplamda en az 1 şubesi ve en az 1 adet ATM makinesi olan bankalar katılabilir.

  1. Maaş promosyon ihalesi banka yetkilisi mektubu(örneği ektedir )
  2. Başvuru mektubu (örneği ektedir)
  3. Teklif mektubu (örneği ektedir)
  4. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin onaylı sureti ve temsile ilişkin imza sirküsü,
  5. Ticaret Odası kayıt ve faaliyet belgesi
  6. “okundu ve tüm şartlar kabul edildi.” şerhi yazılan ve imzalanan şartname aslı
  7. Bu ilanın 2’nci maddesinde istenilen Şube ve ATM makinelerinin sayısını ve kuruldukları

       yerlerin adreslerini gösterir onaylı yazı,

  1. Şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan teklif mektubu ile istenilen diğer belgeler ihale yeri ve zamanında İhale Komisyonu Başkanlığına tutanak karşılığı teslim edilecektir.
  2. Posta ile verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adı ve Soyadı:  R.Kemal CANGÖZ (Başkan Yardımcısı)  Mevlüt DAĞKIRAN (Mali Hizmetler Müdürü ) veya Rabia BAHADIR (Mali Hizmetler Müdürü yerine  Deren YAZICIOĞLU Ekonomist cep:05324631186

Telofon No’su  (0372) 259 68 06

Telefon No’su: (0372) 259 67 74

Faks No’su     : (0372) 259 67 27

 

İlan olunur. 24.06.2020