Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ARALIK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

26 Kasım 2021

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2021  ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ARALIK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27077 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Turgut AYDIN tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi hakkındaki yazısı.

03-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27078 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Turgut AYDIN tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi hakkındaki yazısı.

04-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27079 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Atınç KAYINOVA tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi hakkındaki yazısı.

05-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27080 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Atınç KAYINOVA tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi hakkındaki yazısı.

06-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27081 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Ozan DEMİRTAŞ tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi hakkındaki yazısı.

07-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27082 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Ozan DEMİRTAŞ tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi hakkındaki yazısı.

08-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27083 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Selim YILMAZ vekili Avukat Meral ÇOLAK tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi hakkındaki yazısı.

09-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27084 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Zonguldak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi hakkındaki yazısı.

10-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 25.11.2021 tarihli ve 27318 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi 1636 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Emsal:2.50 Yençok:15.50 m yapılaşma koşullarında Halk Eğitim Merkezi olarak yeniden planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hakkındaki yazısı.