Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2021 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EKİM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

27 Eylül 2021

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2021 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EKİM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2021 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EKİM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

 

01-Yoklama ve açılış.

02-Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.09.2021 tarihli ve 21616 sayılı, Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesi gereğince; İçişleri Mülkiye Müfettişliği 38/51 sayılı raporu ile 11.10.2013-14.09.2021 yıllarını kapsayan Mülkiye Müfettişi Teftiş Rarorunun okunmak suretiyle Belediye Meclisinin bilgisine sunulması talebi ile ilgili yazısı.

03-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.09.2021 tarihli ve 22019 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 100. Yıl Otobüs Terminalinde bulunan işletme sahiplerinin önceki dönemlerde yapılan %50 kira indiriminin Beledimizce belirlenencek aylar için yeniden yapılması talebi ile ilgili yazısı.

04-Fen İş leri Müdürlüğünün 24.09.2021 tarihli ve 21804 sayılı, Devlet Demiryolları Demiryolu Bakım Servisi Müdürlüğü mıntıkası Irmak- Zonguldak Hattı Km: 412+400 ile Km:412+750 arsında, Tersane ve Orta Kapuz Plajlarına yaya ulaşımının sağlanabilmesi için, gerekli sözleşme ve protokollerin yapılması, ilgili kurumca yapılacak (2) adet yaya geçitlerine ait projelerin hazırlanması, ve projelerinin hazırlanması için gerekli olan 360.259,38-TL’lik ödeneğin Devlet Demiryolları İş letmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü (Ankara), Demiryolu Bakım Servisi Müdürlüğüne tahsis edilmesi, her iki kurum / kuruluş arasında bununla ilgili yapılacak bütün iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN'a yetki verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

05-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.09.2021 tarihli ve 21657 sayılı, İlimiz Bahçelievler Mahallesi, Sümbül Sokak ve Yıldız Sokak cepheli 740.86 m2 yüzölçümlü 389 Ada, 599 Parsel sayılı, tapuda Zonguldak İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazın Belediye Başkanlığımız adına değerlendirilmek üzere Zonguldak İl Özel İdaresinden satın alınması ve satın alım işlemleri ile ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

06-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2021 tarihli ve 21862 sayılı, Belediyemizin 2021 yılı bütçesi içinde; fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında toplam 1.700.000.-TL.nin aktarılması talebi ile ilgili yazısı.

07- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.09.2021 tarihli ve 21650 sayılı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikte B4 grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan boş ve dolu kadro derece değişikliklerine ait II ve III sayılı cetvellerin görüşülmesi talebi ile ilgili yazısı.

08-İmar Müdürlüğünün 24.09.2021 tarihli ve 21800 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Zonguldak-Amasra-Kurcaşile-Cide Karayolu güzergahı üzerindeki Uzunkum ve K1 kavşaklarına yönelik Zonguldak Belediye Meclisinin 21.05.2021 gün ve 76 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine, Süngüroğlu Kardeşler Otomativ Nakliyat Demir Çelik Taahüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi ile ilgili yazısı.

09-İşletme Müdürlüğünün 24.09.2021 tarihli ve 21860 sayılı, Belediyemiz 05.10.2018 tarihli ve 102 sayılı Meclis Kararındaki; ek ve diğer duraklarla ilgili güncellemeler ile yürütmede uygulanacak hükümlerin 11’inci maddesinde belirtilen “Adliye önüne Merkez Taksi 3 araçlık yer tahsis edilecektir” hükmünün 2 araç olarak güncellenmesi talebi ile ilgili yazısı.

10-İşletme Müdürlüğünün 23.09.2021 tarihli ve 21750 sayılı, İlimiz Merkezde faaliyet gösteren Rüzgarlımeşe Dolmuş Durağı güzergahının günümüz koşullarında ve gelen talepler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili yazısı.

11-Yazı İş leri Müdürlüğünün 22.09.2021 tarihli ve 21615 sayılı, yeni hazırlanmış olan Zonguldak Belediye Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’nin görüşülmesi talebi ile ilgili yazısı.

12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.09.2021 tarihli ve 21652 sayılı, 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 41'inci maddesinde yazılı hükümlere uygun olarak hazırlanan Zonguldak Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve Disiplin Amirleri Cetvelinin görüşülmesi talebi ile ilgili yazısı.

13-Zabıta Müdürlüğünün 22.09.2021 tarihli ve 21603 sayılı, Zonguldak Belediye Başkanlığı Kayıp ve Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü sayfasında bulunan 5’inci maddesinin (b) bendinin 4’üncü fıkrasına “Türk Lirası” ibaresinin eklenmesi talebi ile ilgili yazısı.

14-İtfaiye Müdürlüğünün 21.09.2021 tarihli ve 21446 sayılı, Zonguldak Belediyesi sınırları dahilinde İtfaiye Müdürlüğünce tespit edilmiş olan yangına karşı hassas bölgelerin görüşülmesi talebi ile ilgili yazısı.