Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI EYLÜL AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

26 Ağustos 2022

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI EYLÜL AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI EYLÜL AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT

01-Yoklama ve açılış.

02-Zabıta Müdürlüğünün 07.07.2022 tarihli ve 47151 sayılı, Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan memur zabıta personellerinin 07.07.2022 tarihli ve 31889 mükerrer sayılı Rezmi Gazetede yayınlanan 7414 sayılı 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

03-İtafiye Müdürlüğünün 07.07.2022 tarihli ve 47195 sayılı, Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan memur itfaiye personellerinin 07.07.2022 tarihli ve 31889 mükerrer sayılı Rezmi Gazetede yayınlanan 7414 sayılı 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

4-Fen İşleri Müdürlüğünün 26.08.2022 tarihli ve 50883 sayılı, Fevkani köprüsünün yıkılması, köprünün yıkılması, köprü altındaki dükkanlar ile üzerinde bulunan açık otoparkların akara tahsisinin iptali, hurda karşılığı yıkım ihalesi kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN’a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2022 tarihli ve 50784 sayılı, El emeği ürünlerini sergileyerek gelir elde etmekte olan girişimci kadınlarımızın faaliyetlerini daha korunaklı ortamda devam etmelerini sağlamak amacıyla; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan, her biri 3 m2 olan toplam (4) adet ahşap stanttın ilimiz Valilik hizmet binası karşısı Merkez Taksi Durağı yanına konulmak suretiyle söz konusu girişimci kadınlarımıza tahsisi ve tahsis şartlarının belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.08.2022 tarihli ve 50693 sayılı, Belediye Çok Katlı Otopark Binasının alt katında bulunan 23 Adet dükkanın beraber veya ayrı ayrı 10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkılması ve ihalenin yapılması kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Encümeni’ne ve Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.08.2022 tarihli ve 50692 sayılı, Belediye Ana Hizmet Binasının alt katında bulunan 20 adet dükkanın beraber veya ayrı ayrı 10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkılması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

8-İşletme Müdürlüğünün 26.08.2022 tarihli ve 50884 sayılı, Toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi maksadıyla; Belediyemiz ve Erdinç Kargidan Otobüs İşletmesi arasında hükme bağlanmış olan tek gurup halindeki 14 hatta; Kokaksu­Birlik (1) hat, Üzülmez­Kemerbaca (1) hat ve Asma­Dilaver (1) hat olmak üzere (3) hattın tesisi, sözleşmenin tadil edilmesi ve aylık kira bedelinin yeniden belirlenmesi konusunda Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN'a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarihli ve 49348 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Kardeşler Köyü sınırları içerisinde, Zonguldak­Devrek­2 Enerji İletim Hattının meri imar planlarına işlenmesine yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarihli ve 49349 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Kardeşler Köyü sınırları içerisinde, Zonguldak­Devrek­2 Enerji İletim Hattının meri imar planlarına işlenmesine yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.