Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’DA YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

27 Haziran 2022

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’DA YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’DA YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

01-Yoklama ve açılış.

02-Yazı İşleri Müdürlüğünün 09.06.2022 tarihli ve 44650 sayılı, Belediye Meclisi 2022 Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı.

03-Fen İşleri Müdürlüğünün 14.06.2022 tarihli ve 45051 sayılı, Metropolitan Belediyeler Birliği bütçesinden yapılacak olan Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi ihalesi ve ödemeleri için 2022 ve 2023 yılları için %60 oranında katılım payı ödeme yapılması talebi ile ilgili yazısı.

04-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.06.2022 tarihli ve 45738 sayılı, İtfaiye Müdürlüğünün 25.05.2022 tarihli ve 43246 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikte B4 grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan boş ve dolu kadro derece değişikliklerine ait II ve III sayılı cetvellerin görüşülmesi talebi ile ilgili yazısı.

05-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli ve 46077 sayılı,                 BAKKA tarafından yürütülmekte olan 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zonguldak Belediyesi adına “Özel Yetenekli Öğrencilerin Yüksek Teknolojide İstihdamına +8 Yıl Kazandıralım”  başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN'ın yetkilendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.