Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

25 Haziran 2021

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

01-Yoklama ve açılış.

02-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 14.06.2021 tarih ve 13655 sayılı, Belediyemiz 2021 Yılı Gelir Tarifesinin Kapuz Plajı Hizmet Ücretleri bölümünde bulunan şezlong ve şemsiye ücretlerinin tarifeden kaldırılması talebi hakkındaki yazısı.

03-İşletme Müdürlüğünün 25.06.2021 tarih ve 14643 sayılı, Acılık Caddesi Eski Hal Alanının açık otopark işletilmesinin ve bununla ilgili olan ücretlendirmelerin Belediyemiz 2021 Yılı Gelir Tarifesinden kaldırılması hakkındaki yazısı.

04-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.06.2021 tarih ve 14214 sayılı, Mithatpaşa Mahallesi 526 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 22000/1073987 (11.67m²)‘lik hissemizin; imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak kaydıyla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30’ncu maddesine göre belirlenen 4.668,73.-TL bedel ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması ve bu hususla ilgili olarak yapılacak işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.