Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

01 Haziran 2022

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİTGÜNDEM :                                                                                                     

01-Yoklama ve açılış.

02-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.04.2022 tarihli ve 40323 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait, imar planlarında Trafo Alanı olarak ayrılmış, Merkez İlçe, Yeni Mahalle, 440.63 m² yüzölçümlü 648 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın 40.00 m²’lik alanındaki mevcut trafo yerinin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına kiralanabilmesi, kira sözleşmesinin imzalanabilmesi ile tapu kayıtlarına “kira şerhi” işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi telebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu Raporları.

03-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 13.05.2022 tarihli ve 42318 sayılı, Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 60’ıncı sayfasında bulunan Kapuz Plajı Hizmet Tarifesi altındaki maddelerin güncellenmesi talebi ile ilgili yazısı.

04-İtfaiye Müdürlüğünün 25.05.2022 tarihli ve 43246 sayılı,   Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla; Orman Genel Müdürlüğünce hibe edilecek 1 Adet İtfaiye Arazözü, 2 Adet Çift Kabin Öncü İtfaiye Aracına ilişkin hibenin kabulü ve hibe işlemlerine esas gerekli protokol ve işlerin yapılması için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN 'a yetki verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

05-Fen İşleri Müdürlüğünün 25.05.2022 tarihli ve 43328 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi muhtelif mahallelerinde 2022 yılında yapılacak olan Park ve Çevre Düzenlemeleri  Yapım İşi için İller Bankasından KDV dahil 5.000.000 TL kredi alınması ve kredi kullanım işlemlerine ilişkin her türlü sözleşmenin yapılması, imzalanması gibi işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN' a yetki verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

06-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.05.2022 tarihli ve 43264 sayılı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi talebi ile ilgili yazısı.