Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

28 Mart 2022

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

 

01-Yoklama ve açılış.

 

02-Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2022 tarihli ve 37518 sayılı, Belediye Encümen Üyeleri seçimi hakkındaki yazısı.

 

03-Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2022 tarihli ve 37519 sayılı, Meclis İhtisas Komisyonları ile üye sayılarının tespiti ve komisyonlara üye seçimi hakkındaki yazısı.

 

04-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve Enerji Kent Birliğine üye olunması ile asil ve yedek üyelerin seçilmesi hakkındaki yazısı.

 

05-Özel Kalem Müdürlüğünün 23.03.2022 tarihli ve 38070 sayılı, 2021 Mali Yılı Denetimi ile ilgili olarak Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisine sunulması hakkındaki yazısı.

 

06-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 18.03.2022 tarihli ve 37558 sayılı, Belediyenin 2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki yazısı.

 

07-İşletme Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli ve 38355 sayılı, Halk Otobüsü Ücret Tarifesinin Güncellenmesi hakkındaki yazısı.

 

08-İşletme Müdürlüğünün 18.03.2022 tarihli ve 37627 sayılı, Terminal Çıkış Ücretlerinin Belirlenmesi hakkındaki yazısı.

 

09-İşletme Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli ve 38265 sayılı, Zonguldak Belediye Başkanlığı’na kayıtlı olup, Kilimli Belediyesi sınırları içerisinde faaliyette bulunan 3 adet (S) plakalı öğrenci servis aracının Kilimli Belediyesine nakli ile Kilimli Belediyesine kayıtlı 3 adet (S) plakalı öğrenci servis aracının ise Zonguldak Belediye Başkanlığına nakli hakkındaki yazısı.

 

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.03.2022 tarihli ve 37521 sayılı, Zonguldakİli, Merkez İlçesi, İnağzı Mahallesi, 1402 ada 43 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

 

11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.03.2022 tarihli ve 37752 sayılı, Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği Değişikliği hakkındaki yazısı.

 

12-Özel Kalem Müdürlüğünün 18.03.2022 tarihli ve 37668 sayılı, Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği Değişikliği hakkındaki yazısı.