Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2022 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

25 Şubat 2022

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2022 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2022 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE

01-Yoklama ve açılış.

02-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 22.02.2022 tarihli ve 35420 sayılı, Metropolitan Belediyeler Birliğinde yapılan Dubalı Yüzeyden Su Alma Yapım İşininbelediyemize ait katılım payı oranı %60’lık kısmı olan 450.000,00.-TL. bedelin Metropolitan Belediyeler Birliğine ödenmesi hakkındaki yazısı.

03-Fen İşleri Müdürlüğünün 21.02.2022 tarihli ve 35192 sayılı, Zonguldak ili, merkez ilçemizdeki muhtelif cadde ve sokaklarda sıcak asfalt yüzey kaplama yapılabilmesi için İller Bankasından 16.000.000,00.-TL ( KDV DAHİL) kredi alınması ve alınacak kredi ile ilgili her türlü sözleşmenin yapılması, imzalanması gibi işlemler için Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2022 tarihli ve 35212 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Terakki Mahallesi, 1708 ada, 2 nolu parsel ve 1712 ada, 1 nolu parsel ile 1715 ada, 2,4 ve 5 nolu parsellere yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili yazısı.

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2022 tarihli ve 35213 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Terakki Mahallesi, 1708 ada, 2 nolu parsel ve 1712 ada, 1 nolu parsel ile 1715 ada, 2,4 ve 5 nolu parsellere yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili yazısı.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2022 tarihli ve 35214 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Kardeşler Köyü, 111 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili yazısı.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2022 tarihli ve 35215 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Yeşil Mahalle, 2259 ada, 12 parsel sayılı taşınma yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili yazısı.

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2022 tarihli ve 35216 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, 648 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili yazısı.

9-Özel Kalem Müdürlüğünün 14.02.2022 tarihli ve 34611 sayılı, Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi talebi ile ilgili yazısı.