Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

28 Ocak 2021

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

01-Yoklama ve açılış.

02-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 21.12.2020 tarih ve 27064 sayılı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün iş ve işleyişini sağlayan Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi hakkındaki Türlü İşler Komisyonu Raporu.

03-Meclis Üyeleri; Atınç Kayınova, Ozan Demirtaş, Hüsnü Meydan, Kenan Ekiz, Hürmet Kartal, Hasan Şenol, Okan Onur, Osman Bekaroğlu, Özberk Papila, Turgut Aydın ve Deniz Dilaver tarafından verilen Belediyenin Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğindeki “sayaç bakım bedeli”nin yönetmelikten çıkartılması, 2021 yılı Gelir Tarifesinden de aynı kaleme karşılık gelen ücretin kaldırılması ile ilgili olarak karar alınması hakkındaki önergeyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27519 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlamasına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

05-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27520 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlamasına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

06-İtfaiye Müdürlüğünün 14.01.2021 tarih ve 1038 sayılı, Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan memur itfaiye personellerinin 2021 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

07-Zabıta Müdürlüğünün 12.01.2021 tarih ve 655 sayılı, Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan memur zabıta personellerinin 2021 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

08-Fen İşleri Müdürlüğünün 13.01.2021 tarih ve 934 sayılı, ivedilikle yapılması gerek olan sanat yapıları yapım işleri için İller Bankasından 30.000.000.-TL. (KDV dahil) kredi alınması ve bu hususla ilgili tüm işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

09-Fen İşleri Müdürlüğünün 13.01.2021 tarih ve 933 sayılı, Vodafon Net İleşitim Hizmetleri A.Ş. tarafından şehrimizde yapılacak olan çalışmalarda; Belediyemize ödeyeceği kazı metre tül fiyatın belirlenmesi, tahrip olan yerlerin ilgili şirkete bedelsiz yaptırılması; bu konularda yazışma, sözleşme yapılabilmesi ve tüm bu hususlarla ilgili olarak da Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.01.2021 tarih ve 1971 sayılı, Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde “Beyaz Masa” biriminin kurulması talebi hakkındaki yazısı.

11-Su ve Kanaliyazasyon Müdürlüğünün 25.01.2021 tarih ve 1606 sayılı, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.