Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Terakki Mahallesi, 1708 ada, 2 nolu parsel, 1712 ada, 1 nolu parsel ile 1715 ada 2, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

14 Mart 2022