Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Maltepe Belediye Başkanlığı Kayıp Mühür Beratı

21 Temmuz 2020

Maltepe Belediye Başkanlığı Kayıp Mühür Beratı

 

T.C.

ZONGULDAK VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

Sayı : 29648304-803-E.9238 20.07.2020

Konu : Kayıp Mühür Beratı (Maltepe Belediye Başkanlığı)

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi : İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 66057141-803-E.63663 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Maltepe Belediye Başkanlığı iş ve işlemlerinde kullanılmakta olan 14 numaralı resmi mühüre ait beratının kaybolduğundan bahsedilmekte olup, konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve herhangi bir usulsüz işleme meydan verilmemesi için gerekli duyurunun yapılması istenilmektedir.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ekte gönderilmiş olup, konu hakkında bilgi edinilmesini ve herhangi bir usulsüz işleme meydan verilmemesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ederim.

 

Pelin Ayşe YAĞIZ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü