Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Karaelmas Mahallesi, 136 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

13 Ekim 2021