Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Bahçelievler Mahallesi, 389 ada 604 nolu parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

17 Nisan 2023