Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.11.2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

28 Ekim 2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.11.2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.11.2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

01-Yoklama ve açılış.

02-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 15.10.2020 tarih ve 21879 sayılı, Belediyemizin 2021 Yılı Performans Programının görüşülmesi hakkındaki yazısı.

03-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih ve 01-22130 sayılı, Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yıl 2022-2023 Yılları Tahmini Bütçe Tasarıları ve 2021 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

04-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.10.2020 tarih ve 22897 sayılı, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 371 ada, 448 parselde kayıtlı 262 m2’lik taşınmaz üzerinde bulunan 3 adet dükkan vasıflı yer ile ilgili olarak; yapılan tahsislerin iptali, tahsis bedelleri ve tahakkukların durdurulması hakkındaki yazısı.

05-İşletme Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih ve 22178 sayılı Zonguldak Belediyesi Taksi Dolmuş Servis Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hakkındaki yazısı.

06-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2020 tarih ve 22699 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi Terakki Mahallesi Osman Çayırı Sokak, 339 ada, 23 ve 26 parsel sayılı taşınmazlara yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.