Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Fotoğraflar Biyografi Mesajı
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Çınartepe Mahallesi, 1636 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği

14 Haziran 2021