Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EYLÜL AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

27 Ağustos 2021

 ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EYLÜL AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EYLÜL AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

01-Yoklama ve açılış.

 

02-Fen İşleri Müdürlüğünün 13.08.2021 tarih ve 18357 sayılı, Türkcell Süperonline İleşitim Hizmetleri A.Ş. tarafından şehrimizde yapılacak olan çalışmalarda; Belediyemize ödeyeceği kazı metre tül fiyatın belirlenmesi, tahrip olan yerlerin ilgili şirkete bedelsiz yaptırılması; bu konularda yazışma, sözleşme yapılabilmesi ve tüm bu hususlarla ilgili olarak da Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

03-Fen İşleri Müdürlüğünün 26.08.2021 tarih ve 19465 sayılı, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde, şehrimizin temsili hususu da göz önünde bulundurularak, şehiriçi ve şehirdışı katılımın ve uluşımın sağlanması amacıyla, Belediyemizin ve Belediyemize yapılabilecek taleplerin karşılanması maksadıyla; en az 43 koltuk kapasiteli bir otobüsün kiralama yöntemiyle temini ve bu konularda yazışma, sözleşme yapılabilmesi ve tüm bu hususlarla ilgili olarak da Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.08.2021 tarih ve 19242 sayılı, Ontemmuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 169 Ada, 26 Parsel sayılı taşınmazda bulunan Belediyemize ait 466231/516231 hissenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devrinin yapılması ve devir işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

 

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.08.2021 tarih ve 19102 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi, 1636 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Zonguldak Belediye Meclisinin 03.06.2021 gün ve 84 sayılı kararıyla onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Zonguldak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi hakkındaki yazısı.

 

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.08.2021 tarih ve 19115 sayılı,  Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma ve Çınartepe Mahalleleri sınırları içerisinde, Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

 

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.08.2021 tarih ve 19116 sayılı,  Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma ve Çınartepe Mahalleleri sınırları içerisinde, Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

 

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2021 tarih ve 19354 sayılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; Zonguldak ili, Merkez ilçesi, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alan ile Zonguldak Merkez ve Kilimli İlçeleri İlave ve Revizyon İmar Planının bazı bölümleri ile bu planın kara tarafında kalan alanda “ Fuar Piknik ve Eğlence Alanı” amaçllı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilave ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilave ve değişikliği teklifi ile ilgili kurum görüşünün bildirilmesi talebi hakkındaki yazısı.