Zonguldak Belediyesi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de toplanıyor

750

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşerek karara bağlamak üzere 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Eylül ayı Meclis toplantısının ilk birleşimini yapmak üzere toplanıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.09.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EYLÜL AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                                                                                                                  01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2018 tarih ve 149 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 1334 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen Trafo Alanına ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

03-Zabıta Müdürlüğünün 06.08.2018 tarih ve 246 sayılı, Rat dolmuş hattında 67 M 0130 plakaya bağlı hattın Haydar Öztürk adına tescili ve 2008 model Otokar markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

04-Zabıta Müdürlüğünün 06.08.2018 tarih ve 251 sayılı, Site dolmuş hattında 67 M 0225 plakaya bağlı hattın Göksel Bahadır adına tescili ve 2008 model Otokar markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

05-Zabıta Müdürlüğünün 06.08.2018 tarih ve 252 sayılı, Rüzgarlı dolmuş hattında 67 M 0381 plakaya bağlı hattın Oğulcan Güngör adına tescili ve 2008 model Otokar markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

06-Zabıta Müdürlüğünün 06.08.2018 tarih ve 253 sayılı, Asma dolmuş hattında 67 M 0096 plakaya bağlı hattın verasetçileri olan Gözde Kuğu, Mahmutcan Kuğu, Nehir Kuğu, Azranur Kuğu adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

07-Zabıta Müdürlüğünün 06.08.2018 tarih ve 254 sayılı, Karaelmas dolmuş hattında 67 M 0081 plakaya bağlı hattın verasetçisi olan Uğur Alkan adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

08-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.07.2018 tarih ve 155 sayılı, Yaşar Ceylan isimli şahıs tarafından yapılan Soğuksu Taksi Durağında ticari faaliyetini devam edebilme talebi hakkındaki yazısı.

09-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 02.07.2018 tarih ve 161 sayılı, şehrimizde faaliyet gösteren taksi duraklarına bağlı ek durakların tespiti ve bunlarla ilgili veri çalışmalarının yapılması hakkındaki yazısı.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.08.2018 tarih ve 354 sayılı, Belediyemiz mülkiyetindeki Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, 161 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, Belediye Mezbahane Tesisi yanında bulunan Padok yerlerinin, hazırlanan kroki doğrultusunda düzenlenmesi; giderlerin mahsubu, yer tahsis işlemlerinin yapılabilmesi ve bununla ilgili olarak da Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.08.2018 tarih ve 353 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait ve imar planlarında Trafo Alanı olarak ayrılmış olan, Merkez İlçe Çınartepe Mahallesi 122 ada 4 parselde 1522.03 m2 yüzölçümlü taşınmazın 8.11×5.07=41.11 m2’lik alanında tesis edilecek trafo yerinin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) adına 0,01.-TL. iz bedelle kiralanabilmesi ve bu konudaki işlemlerin yürütümü için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

12-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.08.2018 tarih ve 558 sayılı, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.adına tahakkuk eden 2013 yılına ait katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

13-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.08.2018 tarih ve 559 sayılı, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.adına tahakkuk eden 2014 yılına ait katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.08.2018 tarih ve 205 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi, Terakki Mahallesi, 339 ada 23-26 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılması düşünülen imar planı tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.08.2018 tarih ve 206 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi, İncivez Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, 812 ada 50 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen Yurt İnşaatına ilişkin plan tadilatı teklifine alınmış olan 01.06.2018 tarih ve 62 sayılı Belediye Meclis Kararına ilişkin yapılan itirazın değerlendirilmesi hakkındaki yazısı.

Simple Text