ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

425

01-Yoklama ve açılış.

 

02-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.03.2016 tarih ve 185 sayılı, Belediyemiz 100.Yıl Otobüs Terminalinin üst katında bulunan 101.746 m2’lik ve 308,73 m2’lik alanların akara tahsisinin kaldırılarak, Belediyemiz tarafından sosyal ve kültürel hizmetler için kullanılması, gerektiğinde tahsis edilebilmesi ve bu işlemlerin yürütümü için de Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

 

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.03.2016 tarih ve 93 sayılı, 2016 yılında Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanan, Zonguldak Merkez İlçeye ait “Şehir Merkezi Elektrik Şebekesinin” iyileştirilmesi ve şehrin artan elektrik ihtiyacının karşılanması çalışmaları yatırımları kapsamında hazırlatılmış 4 adet trafo yerine ait imar planı tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

 

04-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2016 tarih ve 199 sayılı, Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

 

05-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 213 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait olan Bahçelievler Mahallesi 389 ada, 426 nolu parselde bulunan taşınmaz üzerindeki mevcut binanın yıkılarak 40 m2.lik alanda tesis edilecek trafo yerinin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına 1.-TL. iz bedelle kiraya verilebilmesi talebi ve bununla ilgili olarak da kira sözleşmesi hazırlanması ve Tapu Müdürlüğünde kira şerhi işlemi yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

 

06-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2016 tarih ve 610 sayılı, Şekerbank T.A.Ş. adına tahakkuk eden 2013 yılı Katı Atık Bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

 

07-Fen İşleri Müdürlüğünün 12.04.2016 tarih ve 270 sayılı, Fener Mahallesinde yer alan 100.Yıl Gezi Yolu mevkiinin ve maden tüneli çevre düzenlemesi projesi ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığından mali yardım talebi ile ilgili yazısı.

 

08-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 62 sayılı, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanlığının ön cephesine araç park yasağı getirilmesi talebi ile ilgili yazısı.

 

09-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 101 sayılı, Kilimli dolmuş hattında 67 M 0125 plakaya bağlı hattın Aytekin Koca adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

 

10-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 102 sayılı, Karaelmas 88 Evler dolmuş hattında 67 M 0349 plakaya bağlı hattın oğlu Erol Kıyak adına tescili ve 2001 model Magırus markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

11-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 103 sayılı, Site dolmuş hattında 67 M 0228 plakaya bağlı hattın Turgay Güllü adına tescili ve 2005 model Otokar markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

12-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 104 sayılı, Site dolmuş hattında 67 M 0190 plakaya bağlı hattın Serbay Bağçiçek adına tescili ve 2005 model Otokar M2000 markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

13-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 21.04.2016 tarih ve 43 sayılı, müdürlüğe ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde yeniden düzenleme yapılması hakkındaki yazısı.

 

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2016 tarih ve 120 sayılı, Zonguldak İl Merkezi MİA (Merkezi İş Alanları) Bölgesi içerisinde hazırlanan revizyon imar planı hakkındaki yazısı.

 

15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2016 tarih ve 123 sayılı, Zonguldak İli, Tepebaşı Mahallesi, Rüzgarlı mevkii 432 ada, 55 parselde Alim İnşaat tarafından hazırlatılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı tadilat örneği hakkındaki yazısı.

 

Simple Text