Zonguldak Belediye Meclisi yeni dönem ilk Meclis toplantısını 10 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14:00’de yapıyor….

532

Zonguldak Belediye Meclisi 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi hükmü doğrultusunda 10 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14:00’de gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanıyor.

GÜNDEM:

01-Yoklama ve açılış.

02-1 Dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.

03-Başkanlığın; Meclis 1. ve 2.Başkan Vekili seçimi hakkındaki yazısı.

04-Başkanlığın; Meclis Katipleri seçimi hakkındaki yazısı.

05-Başkanlığın; Belediye Encümen Üyeleri seçimi hakkındaki yazısı.

06-Başkanlığın; Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi hakkındaki yazısı.

07-Başkanlığın; Metropoliten Birlik Meclisine üye seçimi hakkındaki yazısı.

08-Başkanlığın; Zonguldak Valiliği İl Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Meclisine üye seçimi hakkındaki yazısı.

09-Başkanlığın; Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği Meclisine üye seçimi hakkındaki yazısı.

10-Belediyenin 2018 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

11-Belediyenin 2018 Yılı Denetim Komisyonu Raporu ile ilgili Belediye Meclisine bilgi verilmesi.

12-Başkanlığın, Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

Simple Text