ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI İLK TOPLANTISINI YAPTI

416

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 3 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda toplandı. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’in başkanlığında yapılan toplantı yoklama ve açılış ile başladı. Gündemin birinci maddesi olan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan ve Zonguldak İl Özel İdaresi’ne tahsisi yapılan, Zonguldak Merkez Meşrutiyet Mahallesi, 1599 ada, 2-7 parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde Valilik binası yapmak üzere bahse konu alanın “Resmi Kurum (İl Özel İdaresi) en çok=33 mt., Emsal=7.50” imar nizamlı alana dönüştürülmesi konulu imar planı tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu tekrar görüşülmek üzere komisyona hava edildi.Gündemin ikinci maddesi olan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Zonguldak Merkez Meşrutiyet Mahallesi, Yağcılar Caddesinde yer alan 21 ada, 44 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasının, arka cephesindeki yeşil alanın kaydırılmak suretiyle, cephe derinliğinin artırılması konulu imar planı tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu komisyondan geldiği ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi olan, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 16.09.2014 tarih ve 514 sayılı, Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Şube Başkanlığınca, 07.07.2014 tarih ve 149 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali talebi hakkındaki yazı ile ilgili olarak hazırlanan Trafik Komisyonu Raporu kabul edilirken, gündemin dördüncü maddesi olan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 202 sayılı, yeniden düzenlenen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki yazı ile ilgili olarak hazırlanan Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri olan, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih ve 246 sayılı, 100.Yıl Otobüs Terminalinin zemin katında boş olarak bulunan kafeterya olarak belirlenen alanın akara tahsisi, tahsise ilişkin şartların belirlenmesi ve Belediye Meclisi tarafından tahsise ilişkin belirlemelere dair sözleşme imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 70 sayılı, Şekerbank adına tahakkuk eden 2011-2012-2013 yıllarına ait Katı Atık Bertaraf Bedellerinin yeniden belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 71 sayılı, Yapı ve Kredi Bankası adına tahakkuk eden 2013 yılına ait Katı Atık Bertaraf Bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 72 sayılı, B.İ.M. Birleşik Mağazaları adına tahakkuk eden 2011 yılına ait Katı Atık Bertaraf Bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 101 sayılı, Yeni Mağazacılık adına tahakkuk eden 2010 yılına ait Katı Atık Bertaraf Bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 102 sayılı, İş Bankası adına tahakkuk eden 2011 yılına ait Katı Atık Bertaraf Bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.10.2014 tarihli, teşkilat yapısı ile ilgili olarak Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne Gider Birimi ve Bordro Maaş Biriminin eklenmesi talebi hakkındaki yazısı komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi. Gündemin diğer bir maddesi olan, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 28.10.2014 tarih ve 55 sayılı, T.C.Başbakanlık Merkezi Finans ve İhale Birimince yürütülmekte olan “Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Uzmanlık Köprüleri” Projesi kapsamında Bşk.Yrd.R.Kemal Cangöz ile Strateji Geliştirme Müdürü Necati Akkaş’ın yurt dışı faaliyetlerde görevlendirilebilmeleri hakkındaki yazısı kabul edilirken, konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Kardeş kent ilişkilerini önemsediklerini, kültürel ve sosyal ilişkileri her zaman sürekli kılmaya çalıştıklarını belirtti.

Bir sonraki gündem maddesi olan, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.10.2014 tarih ve 54 sayılı, Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programının görüşülmesi hakkındaki yazısı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.10.2014 tarih ve 510 sayılı, 2015 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yıl 2016-2017 Yılları Tahmini Bütçe Tasarıları ve 2015 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkındaki yazısı ve Meclis Üyesi Şenol Şanal tarafından verilen Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik talebi ile ilgili önerge, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.10.2014 tarih ve 511 sayılı, Belediyemiz 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili olarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki yazısı Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin diğer maddeleri olan, Zabıta Müdürlüğünün 21.10.2014 tarih ve 312 sayılı, Rat dolmuş hattında 67 M 0128 plakaya bağlı hattın Oral Ömür adına tescilinin yapılması talebi hakkındaki yazısı ve Zabıta Müdürlüğünün 21.10.2014 tarih ve 313 sayılı, Kozlu dolmuş hattında 67 M 0293 plakaya bağlı hattın Murat Karadağ adına tescili ve 2004 model Otokar markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı komisyondan geldiği şekli ile kabul edildi.

1 (1) 2 (1) 3 (1)

Simple Text