Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de toplanıyor.

946

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Temmuz ayı toplantısının ilk birleşimini yapacaktır.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.07.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM        :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            01-Yoklama ve açılış.

02-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 21.05.2018 tarih ve 821 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin çalışma usul ve esaslarına ilişkin “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi”nin görüşülmesi hakkındaki Türlü İşler Komisyonu Raporu.

03-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 03.05.2018 tarih ve 104 sayılı, Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren resmi, yarı resmi ve özel kurumlarla ilgili olarak hizmet araçlarına ait olmak üzere otopark yerlerinin tahsis talebi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 122 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, 648 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen Trafo Alanına ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

05-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 123 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, 637 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen Trafo Alanına ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

06-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 124 sayılı, Karaelmas Mahallesi, 134 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen İmar Yoluna ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

07-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 127 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe sınırları dahilinde bulunan “Irnak-Zonguldak Hattı Km: 415+455” Hemzemin Geçit Alternatif Yol Projesine ilişkin Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce istenilen görüş talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

08-Zabıta Müdürlüğünün 21.06.2018 tarih ve 190 sayılı, Kilimli dolmuş hattında 67 M 0142 plakaya bağlı hattın Hüsnü Samet Akduman adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

09-Zabıta Müdürlüğünün 21.06.2018 tarih ve 191 sayılı, Kilimli dolmuş hattında 67 M 0192 plakaya bağlı hattın Samet Can Bektaş adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

10-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 22.06.2018 tarih ve 989 sayılı, Belediyemiz 2018 Yılı Gelir Tarifesinde Geçici Su Abonelikleri bölümünde değişiklik yapılması hakkındaki yazısı.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2018 tarih ve 149 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 1334 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen Trafo Alanına ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Türkiye Taşkömürü Kurumunun mülkiyetindeki 125 ada 20 parsel taşınmazın Resmi Kurum Alanı olarak imar planı tadilatı hakkındaki yazısı.

Simple Text