Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14:00’de toplanıyor

224

Zonguldak Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14:00’de 2020 Yılı Ocak ayı Meclis Toplantısının ilk birleşimini yapıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM :                                                                                                                                                                01-Yoklama ve açılış.

02-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve E.6159 sayılı, Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uygulanacak Usul ve Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

03-Yazı İşleri Müdürlüğünün 13.12.2019 tarih ve E.7933 sayılı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu üyesi sayısının belirlenerek komisyona seçilecek üyelerin gizli oyla seçilmesi hakkındaki yazısı.

04-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.12.2019 tarih ve E.8010 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Mühendis Mehmet YILDIZ’ın 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

05- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.12.2019 tarih ve E.8011 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Kimyager kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Kimyager Ercan KOÇAL’ın 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

06- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.12.2019 tarih ve E.8012 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 21.08.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Mühendis Alican GÜLAY’ın 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

07-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.12.2019 tarih ve E.8013 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 13.05.2019 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Mühendis Abdullah Erdem GÜNER’in 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

08- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.12.2019 tarih ve E.8014 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 27.08.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Mühendis Cihan DENİZ’in 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

09- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.12.2019 tarih ve E.8015 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 2’nci dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 21.06.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Ekonomist Deren YAZICIOĞLU’nun 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

10-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.12.2019 tarih ve E.8328 sayılı, 19.12.2019 tarih ve 92 sayılı, Zonguldak Belediyesi Meçlis Kararlarındaki Yeni Mağazacılık A.Ş.adına tahakkuk edecek 2010 yılına ait katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedeline ait birim fiyatlarının belirlenmesi hakkındaki yazısı.

11-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.12.2019 tarih ve E.8329 sayılı, 19.12.2019 tarih ve 93 sayılı, Zonguldak Belediyesi Meçlis Kararlarındaki Yeni Mağazacılık A.Ş.adına tahakkuk edecek 2018 yılına ait katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedeline ait birim fiyatlarının belirlenmesi hakkındaki yazısı.

12-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.12.2019 tarih ve E.8459 sayılı, Belediyemiz Taksi-Dolmuş-Servis Yönetmeliği hükümlerine göre 2020 Yılı Gelir Tarifesinde düzenleme yapılması hakkındaki yazısı.

13-Zabıta Müdürlüğünün 16.12.2019 tarih ve E.8069 sayılı, Belediyemiz Toptancı Halinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculardan alınacak teminat bedelinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

14-Özel Kalem Müdürlüğünün 24.12.2019 tarih ve E.8638 sayılı, Belediyemizde çalışan emekliye ayrılacak personellerimiz ile ilgili ihbar, kıdem tazminatı ile diğer alacakları için toplam 15.000.000.-TL 48 ay vade ile İller Bankasından ve resmi bankalardan kredi alınması ve bununla ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

15-Özel Kalem Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve E.8757 sayılı Engelsiz Yaşam Merkezi yapılabilmesi için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen Projemize 2.000.000.-TL.tutarında hibe alınabilmesi ve bu konuda yapılabilecek tüm işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

16-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve E.8758 sayılı, Akıllı Kartlı Su Sayaçları konulu 07.07.2015 tarih ve 137 sayılı Meclis Kararının güncellenmesi talebi hakkındaki yazısı.

17-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve E.8760 sayılı, iki aylık dönemlerde oluşturulan su ihbarnamelerinin 1 aylık dönemler olarak oluşturulması ve 1 aylık döneme geçiş ile ilgili olarak da Belediyemiz 2020 yılı Gelir Tarifesinde de yapılması gerekebilecek düzenlemelerinde yapılabilmesi talebi hakkındaki yazısı.

18-Fen İşleri Müdürlüğünün 19.12.2019 tarih ve E.8317 sayılı, Zonguldak Belediyesi Hizmet Binası arkasında bulunan çevre yolu dolmuş durakları mevkiine hız kesici kasis yapılması hakkındaki yazısı.

Simple Text