Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 2 Nisan 2018 Pazartesi günü toplanıyor.

854

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşerek karara bağlamak üzere 2 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de Nisan ayı Meclis toplantısının ilk birleşimini yapmak üzere Meclis Salonunda toplanıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.04.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                                                                                                                  01-Yoklama ve açılış.

02-Başkanlığın 13.03.2018 tarih ve 38 sayılı, Belediye Encümen Üyeleri seçimi hakkındaki yazısı.

03-Başkanlığın 13.03.2018 tarih ve 39 sayılı, Meclis İhtisas Komisyonları ve bu komisyonlara üye seçimi hakkındaki yazısı.

04-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 14.03.2018 tarih ve 15 sayılı, Belediyenin 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki yazısı.

05-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 15.02.2018 tarih ve 3 sayılı Taksi Durakları düzenlenmesi hakkındaki Trafik Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları.

06-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez İlçesi İncivez ve Terakki Mahallelerindeki bazı sokak ve çocuk parklarına Devlet Övünç Madalyası alan isimlerin verilmesi talepleri hakkındaki Türlü İşler Komisyonu Raporu.

07-Belediyenin 2017 Mali Yılı Denetimi ile ilgili olarak Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisine sunulması.

08-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.03.2018 tarih ve 316 sayılı, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.adına tahakkuk eden 2014 yılına ait katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

09-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2018 tarih ve 72 sayılı, Zonguldak Elektrik Dağıtım Projesi kapsamında Karaelmas Mahallesi, 165 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” olarak ayrılmak istenildiği anlaşılan, “Dağıtım Merkezi”ne ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ait eksiklerin tamamlanması sonrasında sunulan plan tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2018 tarih ve 73 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe sınırları dahilinde yapılması düşünülen 6 adet “Trafo Alanı” plan değişikliğine ait eksiklerin tamamlanması sonrasında sunulan plan tadilatı teklifleri hakkındaki yazısı.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2018 tarih ve 74 Zonguldak Merkez İlçe, Meşrutiyet Mahallesi 60 ada, 24-41-5 ve 38 parsel sayılı taşınmazları kapsayan Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığınca sunulan plan tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

 

 

Simple Text