Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü toplanıyor.

1281

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mayıs ayı Meclis Toplantısının ilk birleşimini yapıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez İlçe, Meşrutiyet Mahallesi 60 ada, 24-41-5 ve 38 parsel sayılı taşınmazları kapsayan Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığınca sunulan plan tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

03-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.04.2018 tarih ve 344 sayılı, Yeni Mağazacılık A.Ş.adına tahakkuk eden 2012 yılına ait katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

04-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.04.2018 tarih ve 372 sayılı, Yeni Mağazacılık A.Ş.adına tahakkuk eden 2011 yılına ait katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

05-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2018 tarih ve 150 sayılı, Belediyemizin 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

06-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.04.2018 tarih ve 192 sayılı, Kapuz Plajında bulunan lokanta, büfe, şezlong ve şemsiye işletmeciliğinin 10 yıl süreli kiralama ihalesine çıkılması ve bununla ilgili olarak da Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

07-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2018 tarih ve 97 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi, İncivez Mahallesi 812 ada, 50 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılanması düşünülen yurt inşaatına ilişkin imar planı tadilatı hakkındaki yazısı.

08-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2018 tarih ve 98 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe sınırları dahilinde bulunan muhtelif alanlarda yapılması düşünülen üç adet Hemzemin Geçit Alternatif Yol Projesine ilişkin Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait görüş talebi hakkındaki yazısı.

09-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2018 tarih ve 100 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi Çınartepe Mahallesi 132 ada, 74 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen halı sahaya ilişkin imar plan değişikliği talebi hakkındaki yazısı.

Simple Text