Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 2 Kasım 2015 günü saat 14:00’de toplanıyor

515

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Kasım ayı toplantısının ilk birleşimini yapacaktır.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.11.2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM                                                                                    :                                                                                                       

01-Yoklama ve açılış.

02-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.09.2015 tarih ve 404 sayılı, Belediyemiz bünyesinde Zabıta Trafik Birimi kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

03-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.09.2015 tarih ve 134 sayılı, Adliye Önü otopark alanının ücretli açık otopark olarak faaliyet göstermesi, ücretinin belirlenmesi, gerektiğinde otopark işletmeciliğinin Zonguldak Adliyesine devredilmesi; devir durumunda ise bedelin, sürenin ve şartların tespiti için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

04-Meclis Üyeleri Salih Alemdar, Mevlüde Yalçıner ve Hasan Şenol tarafından verilen Zonguldak Belediyesi bünyesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bürosu”nun kurulması ile ilgili önerge hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

05-Meclis Üyeleri Salih Alemdar, Mevlüde Yalçıner ve Hasan Şenol tarafından verilen Zonguldak Belediyesi bünyesinde  “Yapı Kontrol Birimi”nin kurulması ile ilgili önerge hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

06-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 15.10.2015 tarih ve 63 sayılı, Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programının görüşülmesi hakkındaki yazısı.

07-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.10.2015 tarih ve 399 sayılı, 2015 yılına ait Bilboard tarifesi oluşturulması hakkındaki yazısı.

08-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.10.2015 tarih ve 626 sayılı, Belediyemizin 2016 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yıl 2017-2018 Yılları Tahmini Bütçe Tasarıları ve 2016 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

09-Zabıta Müdürlüğünün 16.10.2015 tarih ve 270 sayılı, Keller Köyü dolmuş hattında 67 M 0403 plakaya bağlı hattın Hilmi Tunca adına tescili ve 2007 model Volkswagen markalı aracına ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.10.2015 tarih ve 301 sayılı, Belediye Meclisinin 01.10.2015 tarihli toplantısında Meclis Üyeleri tarafından verilen önerge doğrultusunda; İmar Planında belirlenmiş olan MİA sınırları dışındaki binalarda market işyeri açma ruhsatı talep edenlerden, binayı kullananların otopark ihtiyacı dışında, market ve işyeri ile alışveriş için gelenlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak ekstra otopark yeri ayrılması konulu kararın görüşülmesi hakkındaki yazısı.

Simple Text