Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Şubat 2016 Pazartesi günü toplanıyor

623
2016 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Şubat 2016 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Şubat ayı Meclis toplantısının ilk birleşimini yapmak üzere toplanıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE

YAPACAĞI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM              :                                                                                                                                                                                                                                                                                       

01-Yoklama ve açılış.

02-Zabıta Müdürlüğünün 18.12.2015 tarih ve 347 sayılı, müdürlüğe ait Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi hakkındaki Türlü İşler Komisyonu Raporu.

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2015 tarih ve 271 sayılı, Zonguldak Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu kurulması ve yönetmelik taslağının görüşülmesi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2015 tarih ve 273 sayılı, Kent Konseyinin 12.11.2015 tarihli, İmar Planlama konularındaki uygulamalarla ilgili önerileri konulu yazıları ile ilgili olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporu.

05-Zabıta Müdürlüğünün 12.01.2016 tarih ve 10 sayılı, Belediyemiz 2016 Yılı Gelir Tarifesinde bulunan işyeri açma izni harcı bölümünde yeniden düzenleme yapılması talebi hakkındaki yazısı.

06-İtfaiye Müdürlüğünün 07.01.2016 tarih ve 3 sayılı, Belediyemizde görev yapmakta olan Memur İtfaiye Personellerin 2016 yılı içerisinde fazla çalışma ücretlerinin tespiti hakkındaki yazısı.

07-Zabıta Müdürlüğünün 21.01.2016 tarih ve 16 sayılı, Belediyemizde görev yapmakta olan Memur Zabıta Personellerin 2016 yılı içerisinde fazla çalışma ücretlerinin tespiti hakkındaki yazısı.

08-Koruma ve Güvenlik Amirliğinin 21.01.2016 tarih ve 5 sayılı, Belediyemizde görev yapmakta olan Memur Koruma ve Güvenlik Personellerin 2016 yılı içerisinde fazla çalışma ücretlerinin tespiti hakkındaki yazısı.

09-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.01.2016 tarih ve 42 sayılı, Belediyemiz 2016 Yılı Gelir Tarifesinde bulunan Toptancı Haller ve Amme Emlakı Yer Tahsis Ücreti bölümünde yeniden düzenleme yapılması talebi hakkındaki yazısı.

10-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.01.2016 tarih ve 20 sayılı, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. adına tahakkuk eden 2011 yılı katı atık bertaraf bedelinin yeniden tespiti talebi hakkındaki yazısı.

11-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.01.2016 tarih ve 21 sayılı, Paşalar Gıda ve Temizlik Ürünleri Tur.Teks.İnş.Oto.San.ve Tic.Ltd.Şti. adına tahakkuk eden 2011 yılı katı atık bertaraf bedelinin yeniden tespiti talebi hakkındaki yazısı.

12-Bilgi İşlem Müdürlüğünün 25.01.2016 tarih ve 17 sayılı, Belediye bünyesinde AKOS (Akıllı Kentler Otomasyon Sistemi) kurulabilmesi için İller Bankasından 5 yıl vadeye kadar 2.000.000,00.-TL. kredi kullanılabilmesi ve bununla ilgili olarak yürütülecek tüm işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

13-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 06.01.2016 tarih ve 3 sayılı, ticari taksi hattı tahsisi talebi hakkındaki yazısı.

14-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 15.01.2016 tarih ve 7 sayılı, Kapuz dolmuş hattında 67 M 0110 plakaya bağlı hattın %50 hissesinin Hacer Uğur adına tescili ve 2005 model Otokar markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

15-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 15.01.2016 tarih ve 8 sayılı, Kapuz dolmuş hattında 67 M 0018 plakaya bağlı hattın Mustafa Zengin adına tescili ve 2007 model BMC-Levend markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

16-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih ve 12 sayılı, Acılık taksi durağında 67 T 0330 plaka ile ticari faaliyet gösteren Harun Demir tarafından aracın Esas 67 Burda AVM – Carrefour AVM önündeki taksi bekleme noktasına aktarılması talebi hakkındaki yazısı.

17-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih ve 13 sayılı, Kapuz taksi durağında 67 T 0534 plaka ile ticari faaliyet gösteren Cumhur Kabak tarafından aracın Esas 67 Burda AVM – Carrefour AVM önündeki taksi bekleme noktasına aktarılması talebi hakkındaki yazısı.

18-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih ve 14 sayılı, Rat taksi durağında 67 T 0541 plaka ile ticari faaliyet gösteren Gökay Öz tarafından aracın Esas 67 Burda AVM – Carrefour AVM önündeki taksi bekleme noktasına aktarılması talebi hakkındaki yazısı.

19-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih ve 15 sayılı, Kapuz taksi durağında 67 T 0542 plaka ile ticari faaliyet gösteren Erdal Demir tarafından aracın Esas 67 Burda AVM – Carrefour AVM önündeki taksi bekleme noktasına aktarılması talebi hakkındaki yazısı.

20-Mezarlıklar Müdürlüğünün 19.01.2016 tarih ve 7 sayılı, Müdürlüğe ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki yazısı.

21-İşletme Müdürlüğünün 25.01.2016 tarihli Müdürlüğe ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

22-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.01.2016 tarih ve 95 sayılı, Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesi, Fevkani Köprüsü mevkiinde bulunan mülkiyeti kadastro yolu olarak görünen alanda şehir merkezi elektrik şebekesinde yapılması planlanan, 1 adet trafo binası yeri için imar plan değişikliği yapılması hakkındaki yazısı.

 

 

Simple Text