Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Mart 2017 Çarşamba günü toplanıyor.

426

Zonguldak Belediye Meclisi 01 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Mart ayı Meclis Toplantısının ilk birleşimini yapıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE

YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM                   :                                                                                                                                                                                                                                                                              

01-Yoklama ve açılış.

02-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 10.01.2017 tarih ve 179 sayılı, Dilaver Dolmuş Durağı güzergahının kalkış, varış noktaları dahil geçeceği cadde ve sokakların isim olarak yeniden düzenlenmesi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

03-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.01.2017 tarih ve 28 sayılı, Belediye Meclisimizin 06.01.2017 tarih ve 19 sayılı Kararının yeniden değerlendirilmesi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

04-İmar Komisyonu Üyeleri tarafından verilen, Belediyemizce uygulanmakta olan İmar Plan Notlarına yeni maddelerin ilave edilmesi ile ilgili talep hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

05-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.01.2017 tarih ve 75 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe Meşrutiyet Mahallesi 369 ada, 99 parsel üzerinde yer alan K.V.T.K.K.K. tarafından tescilli taşınmazın koruma alanında kalan 369 ada 17 parsele ilişkin, MİA Revizyon İmar Planı Plan Notlarına ilave edilmesine ilişkin Plan Notu değişikliği talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

06-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 76 sayılı, Birlik Mahallesi Dolmuş Durağı güzergahının kalkış, varış noktaları dahil geçeceği cadde ve sokakların isim olarak yeniden düzenlenmesi hakkındaki yazısı.

07-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 77 sayılı, Kokaksu Dolmuş Durağı güzergahının kalkış, varış noktaları dahil geçeceği cadde ve sokakların isim olarak yeniden düzenlenmesi hakkındaki yazısı.

08-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 78 sayılı, Karaelmas-Çaydamar; Şirin Sokak-Kayabaşı Sokak Dolmuş Durağı güzergahının kalkış, varış noktaları dahil geçeceği cadde ve sokakların isim olarak yeniden düzenlenmesi hakkındaki yazısı.

09-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 79 sayılı, 88 Evler–Alttamaşarlık Dolmuş Durağı güzergahının kalkış, varış noktaları dahil geçeceği cadde ve sokakların isim olarak yeniden düzenlenmesi hakkındaki yazısı.

10-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 71 sayılı, Birlik Mahallesi dolmuş hattında 67 M 0368 plakaya bağlı hattın Muhittin Genç adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

11-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 72 sayılı, Karaman-Çayköy dolmuş hattında 67 M 0490 plakaya bağlı hattın Ömer Keleş adına tescili ve 2007 model Iveco markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

12-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 73 sayılı, Karapınar Köyü dolmuş hattında 67 M 0599 plakaya bağlı hattın Feyzi Altunay adına tescili ve 2012 model Ford-Transit markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

13-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 74 sayılı, Kapuz dolmuş hattında 67 M 0101 plakaya bağlı hattın Burhan Paskal adına tescili ve 2009 model BMC markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

14-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 75 sayılı, Rat dolmuş hattında 67 M 0134 plakaya bağlı hattın Kaan Kara adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

15-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 70 sayılı, S.S.Lüx Bartın Kooperatifi bünyesinde Bartın – Zonguldak arası yolcu taşımacılığı yapan ve Bartın Valiliği onaylı D4 Yetki Belgesi Uygunluk Yazısı bulunan Mustafa Kapsız tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

16-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 22.02.2017 tarihli, Belediye Meclisimizin 07.02.2017 tarih ve 51 sayılı Meclis Kararında değişiklik yapılması hakkındaki yazısı.

17-Belediye Meclis Üyesi Gökhan DEMİR tarafından verilen Zonguldak-Tıp Fakültesi arasında Özel Halk Otobüsü hattının açılması talebi ile ilgili dilekçesi.

18-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 80 sayılı, Belediye Meclisimizin 06.01.2017 tarih ve 37 sayılı kararı ile belirlenen “D4 Uygunluk Belgesi” ücretinin yeniden değerlendirilmesi hakkındaki yazısı.

19-İşletme Müdürlüğünün 14.02.2017 tarih ve 18 sayılı, Belediyemiz Gelir Tarifesinde İlçe ve belde durakları çıkış ücreti bölümünde bulunan Zonguldak-Devrek arası çıkış ücretinin yeniden değerlendirilmesi hakkındaki yazısı.

20-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 22.02.2017 tarih ve 45 sayılı, Belediyemizin 2017 yılı Gelir Tarifesindeki “Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf” ücret tarifesinde yeniden güncelleme yapılması hakkındaki yazısı.

21-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.02.2017 tarih ve 97 sayılı, İlimiz Merkez İlçe Bahçelievler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesinde bulunan (Kızlar Plajı) 13.267 m2’lik alanda ticari üniteleri işletmek, geri kalan kısımları ise ücretsiz olarak kullanmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden 10 yıllığına kiralanması, bununla ilgili işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi; ayrıca yapılacak protokol sonrası bahse konu yerin 10 yıl süreliğine yap işlet devret modeli ile ihale edilebilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

22-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2017 tarih ve 37 sayılı, Belediyemiz 2017 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik talebi hakkındaki yazısı.

23-Fen İşleri Müdürlüğünün 20.02.2017 tarih ve 108/16 sayılı, Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi hakkındaki yazısı.

24-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2017 tarih ve 35 sayılı, Zonguldak Merkez Çınartepe Mahallesinde yer alan Devrek-Zonguldak Devlet yolunan (Km: 109 + 720.00 – 110 + 308.00) lik kısmında bulunan kamulaştırma koridorunun imar planına işlenmesi konulu imar planı tadilatı hakkındaki yazısı.

25-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2017 tarih ve 36 sayılı, Zonguldak Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 21 sayılı kararında belirtilen Zonguldak Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliğinin 5.maddesindeki “7 Üyeden oluşur” ibaresine yönelik Zonguldak İdare Mahkemesince alınan 2016/151 karar ve 21.12.2016 tarihli iptal kararına istinaden yapılacak düzenleme ile ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple Text