Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Kasım 2016 Salı günü saat 14:00’de toplanıyor.

381

Zonguldak Belediye Meclisi 1 Kasım 2016 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Kasım ayı toplantısının ilk birleşimini yapacaktır.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2016 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                               

01-Yoklama ve açılış.

02-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 378 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait olan Ontemmuz Mahallesi Acılık mevkii (eski hal arsası) 169 ada, 10 parselde kayıtlı 2.366,39 m2’lik taşınmaz üzerinde 1 yıl süre ile haftada bir gün Pazar kurulması için yapılan talep ve bununla ilgili olarak da diğer şartların belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez İncivez Mahallesinde bulunan 1584 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 parseller ve 1585 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parselleri kapsayan; Zonguldak – Kozlu yolu üzerinde, Bülent Ecevit Üniversitesi alt kapı girişinden İncivez minibüs duraklarına kadar gelen yolun güneyindeki 2.4 ha. Büyüklüğündeki alanda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave imar planı hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Tepebaşı Mahallesi 455 ada, 15 parselde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı tadilatı hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

05-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 267 sayılı, Zonguldak-Kozlu arasında üst yoldan yolcu taşımacılığı yapan Kozlu minibüslerinin Zonguldak Belediyesi sınırları içerisinde yolcu indirme/bindirme esasları ile durakların detaylı olarak belirlenmesi hakkındaki yazısı.

06-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 268 sayılı, Zonguldak-Kilimli arasında üst yoldan yolcu taşımacılığı yapan Kilimli Halk Otobüslerinin Zonguldak Belediyesi sınırları içerisinde yolcu indirme/bindirme esasları ile durakların detaylı olarak belirlenmesi hakkındaki yazısı.

07-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 269 sayılı, Merkez Sapça Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Azmi Kahveci tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

08-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 270 sayılı, Merkez Osmanlı Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Halil Demir tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

09-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 271 sayılı, Merkez Karadere Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Metin Arslan tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

10-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 272 sayılı, Merkez Kumtarla Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Erdoğan Köse tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

11-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 273 sayılı, Merkez Sofular Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Yücel Demircioğlu tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

12-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 274 sayılı, Merkez Çağlı Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Sebahattin Gebedek tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

13-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 275 sayılı, Beycuma dolmuş hattında 67 M 0575 plakaya bağlı hattın Baki Bozkurt adına tescili ve 2007 model Renault-Master markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

14-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve 515 sayılı, Belediyemiz 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili olarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki yazısı.

15-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 14.10.2016 tarih ve 57 sayılı, Belediyemizin 2017 Yılı Performans Programının görüşülmesi hakkındaki yazısı.

16-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 510 sayılı, Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yıl 2018-2019 Yılları Tahmini Bütçe Tasarıları ve 2017 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

17-Fen İşleri Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 230 sayılı, kurumumuzca ihalesi yapılan kent içi toplu taşımacılık işini yapmakta olan yüklenici firma tarafından uygulanmakta olan ücret tarifesinde değişiklik talebi hakkındaki yazısı.

18-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.10.2016 tarihli Belediyemiz bünyesinde bulunan Mezbahanın kiraya verilebilmesi ve bununla ilgili hususların görüşülmesi hakkındaki yazısı.

19-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.10.2016 tarihli Belediyemiz sınırları içerisinde Merkez Çınartepe Mahallesi Celal Bayar Caddesi Asri Mezarlık mevkiinde bulunan, imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmış alanda mevcut caminin yıkılarak Belediye Asri Mezarlık Camii Yapma ve Yaşatma Derneği tarafından yeniden yapılarak hibe yoluyla Belediyemize bağışlanması hakkındaki talep ve tüm bu işlemlerle ilgili olarak da Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı. 

20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve 256 sayılı, Yeni Mahalle 640 ada, 12 nolu parselde bulunan yaya yolunda değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı.

Simple Text