Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Haziran 2018 Cuma günü saat 14:00’de toplanıyor.

1139

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 1 Haziran 2018 Cuma günü saat 14:00’de Haziran ayı Meclis toplantısının ilk birleşimini yapıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM                                   :                                                                                                                                                                                                                                                                            01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2018 tarih ve 100 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi Çınartepe Mahallesi 132 ada, 74 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen halı sahaya ilişkin imar plan değişikliği talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2018 tarih ve 97 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi, İncivez Mahallesi 812 ada, 50 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılanması düşünülen yurt inşaatına ilişkin imar planı tadilatı hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2018 tarih ve 98 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe sınırları dahilinde bulunan muhtelif alanlarda yapılması düşünülen üç adet Hemzemin Geçit Alternatif Yol Projesine ilişkin Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait görüş talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

05-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 03.05.2018 tarih ve 104 sayılı, Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren resmi, yarı resmi ve özel kurumlarla ilgili olarak hizmet araçlarına ait olmak üzere otopark yerlerinin tahsis talebi hakkındaki yazısı.

06-Zabıta Müdürlüğünün 14.05.2018 tarih ve 157 sayılı, Kilimli-Karadon dolmuş hattında 67 M 0155 ticari plakaya bağlı hattın Ortaç DEMİRO adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

07-Zabıta Müdürlüğünün 14.05.2018 tarih ve 158 sayılı, Kilimli-Karadon dolmuş hattında 67 M 0060 ticari plakaya bağlı hattın Uğur DEMİROĞLU adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

08-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 238 sayılı, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 314 ada, 3 parsel ve 44 ada, 23 parsel sayılı taşınmazların İlimiz Liman Bölgesi sahil şeridinin düzenlenmesi projesi kapsamında Zonguldak İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tahsis talebi hakkındaki yazısı.

09-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 21.05.2018 tarih ve 821 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin çalışma usul ve esaslarına ilişkin “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi”nin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 122 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, 648 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen Trafo Alanına ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 123 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, 637 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen Trafo Alanına ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 124 sayılı, Karaelmas Mahallesi, 134 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen İmar Yoluna ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 127 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe sınırları dahilinde bulunan “Irnak-Zonguldak Hattı Km: 415+455” Hemzemin Geçit Alternatif Yol Projesine ilişkin Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce istenilen görüş talebi hakkındaki yazısı.

 

Simple Text