Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14:00’de toplanıyor.

110

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14:00’de Meclis Salonunda Haziran ayı toplantısının ilk birleşimini yapıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM                                            :

01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 509 sayılı, Zonguldak Merkez İncivez Mahallesi Buldanlı Sokak 691 ada 1 parsel nolu taşınmazın doğusunda ve 691 ada 3 parsel nolu taşınmazın kuzeyinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 2342,49 m2’lik “Park Alanı”nın “İbadet Alanı” olarak değiştirilmesi konulu imar plan tadilatı talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

03-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.05.2017 tarih ve 309 sayılı, Asma Taksi Durağı tarafından yapılan Westa Life AVM önünde 15 araçlık Taksi Bekleme Noktası oluşturulması talebi ile ilgili yazısı.

04-Zabıta Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve 206 sayılı, Kilimli dolmuş hattında 67 M 0297 ticari plakaya bağlı hattın Murat Bektaş adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

05-Zabıta Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve 207 sayılı, Kilimli dolmuş hattında 67 M 0276 ticari plakaya bağlı hattın Muhammet Bektaş adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

06-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.05.2017 tarih ve 215 sayılı, Belediyemiz çalışanlarının ücretlerinin Banka aracılığı ile yapılmasından dolayı talep edilecek Banka promosyonları hakkında Resmi ve Özel Bankalarla protokol imzalamaya, fesh etmeye, oluşabilecek hukuki durumlarda işlem tesis etmeye ve diğer konularda Belediyemizi temsil etmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Muharrem AKDEMİR’e tam yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

07-Fen İşleri Müdürlüğünün 23.05.2017 tarih ve 315 sayılı, Belediyemiz 2017 Yılı Gelir Tarifesindeki “Yol Tahrip Ücretleri” bölümü başlığı altında yeni bir tarife oluşturulması hakkındaki yazısı.

Simple Text